Čtení, psaní, malování 2

Autor: Daniela Švancarová

Název:Čtení, psaní, malování 2
Formát:A4
Dostupnost:3 dny
Cena:190 Kč
Počet: ks   

Popis zboží:

Alternativní pracovní listy prvopočátečního čtení a psaní

Pracovní listy jsou určeny běžné populaci žáků 1. tříd, ale svou stavbou a metodami práce vyhovují i dětem pomalejším, s nerovnoměrným vývojem psychických funkcí, s riziky specifických vývojových poruch učení (problémy s osvojováním si písmen, slabikováním a čtením vůbec, s nezralým zrakovým a sluchovým rozlišováním, poruchou grafomotoriky apod.).

Pracovní postupy respektují individualitu dítěte i jeho případné postižení, a to např. pozvolným stupňováním čtenářské náročnosti. Pracovní listy se dají také využít v dalších ročnících jako nápravný program SPU, doplňující pomůcka, motivační materiál apod. Je možné použít je i na docvičení některých oslabených oblastí nebo jako zábavnou paralelu ke slabikáři, podle kterého se dítě učí ve škole.

Podle alternativních pracovních listů Čtení, psaní, malování můžeme vést žáka individuálně, a to nejen ve škole, ale i doma.

Cíle 2. dílu:

a. vyvození a osvojení tiskacích samohlásek

b. rozvoj sluchového a zrakového vnímání včetně odlišení kvantity samohlásek (slabik)

c. skládání slabik ze známých písmen, jejich čtení, psaní, sluchové rozlišování

d. vyhkedávání osvojených samohlásek v textu - rozvíjení pozornosti

e. vazba náslovné slabiky s obrázkem - určování slov, jejich slabičné stavby

f. další rozvoj grafomotoriky, zejména pomocí tvarů, ze kterých se skládá písmeno

g. skládání krátkých slov z písmen a slabik

h. první nácvik psacího písma - malých a velkých samohlásek

i. proůběžné opakování znalostí z 1. dílu

Váš košík
Váš nákupní košík je prázdný
Nejžádanější
Iveta Matoušková
Gabriela Vykypělová, Taťána Šimečková
Kontaktujte nás

Rychlý kontakt:

eshop@coprint.cz

tel. (8 - 15 hod):

+420 604 115 148

Partnerské weby:

http://www.coprint.cz

http://www.edupraxe.cz

http://www.pppbrno.cz

http://www.zlobivehovinko.cz/

Fanděte nám na Facebooku